Newyddion

Date: 21st Feb 2018 @ 2:38pm

P'nawn da a croeso i Newyddion Ddosbarth 8. Mwynhewch ddarllen a rhowch sylwadau ar y blogiau. Diolch yn fawr!!

Please login in as a parent or pupil to leave comment on blog

Parent login
Pupil login

Gemma A wrote:

P,nawn dydd Sul es i i'r parc efo fy ffrindiau Payton ac Adaora. Bwytais i byrgyr ac sglodion a yfais i sudd oren. Prynais i tywynnu glas ac fferins. Chwaraeiaisi a ffriendau Kaitie ac Elizebeth, gamau tag - ces i llawer o hwyl!

Harvey H wrote:

Ar p'nawn dydd Sadwrn, chawaeais 1 xbox, Fortnite hyd chwarter deg. Unwaith eto, darllenais i llyfr ysgol. Dyna'r diwrnod ces i soi gyda Lilly, prynais i caws mawr a sglodion. Hwyl!

Kaitlyn-Louise M wrote:

A dydd Sadwrn es ir dre Bwcle efo Ella. Prynais i nachos gan Subway. Ar ol p`nawn Dydd Sadwrn, es ir ty Ella i cysgu draw, ces i hwyl.

A nos Dydd Sadwrn yfais i rasperry ac mefus lemonade. Bwytais i pitza- blasus iawn. Ar ol saith o`gloch, es i i'r `Sainsburrys` i Mynydd Isa efo Ella.
Ces i wych oherwydd fy hoff cysgu draw. Roedd heddiwn arddechog!

Niall W wrote:

Arol dydd sadwrn es i i'r parc yn Bwcle efo fy ffrindiau. Bwytais i pasta caws a tomato. Chwaraeais i basket ball. Dydd Llun es i i'r canolfan hamdden yn Caer. Nofiais i efo fy mam ac tad- llawer o hwyl! Dydd nesa, es i ir i fowlio deg efo mam ac tad. Wedyn, es i i'r ty nain ac taid. Gwelais i ci o'r enw Spud yn ty Nain ac taid. Niall

Joseph D wrote:

Ar ol dydd Sul es i i'r ty Kellys kenes efo ti mam a tad. Gwelais i ci. P'nawn dydd Sul, chwaraesais i play station 4 efo Billy a Jacob 'un overwatch pump kill streak'. Bwytais i burger a yfais i Pepsi Max Cherry.

Sarah-Jayne H wrote:

Ac ar dydd Sul, chwaraeais i Roblox a Minecraft efo Kaitlyn a Zoe. Roedd yn llawer o hwyl!Dydd Llun, aethom adref i YouTube-Logan Pulul. Yna i McDonalds. Prynais wrap cyw iâr a cola ond roedd gan Jess fyrgwr mawr a llaeth mefus yn McDonalds. Roedd yn gret! Sarah.

Grace H wrote:

Ar ol te Dydd Sadwrn es i ir siopia Brychden efo Mam ac Bethan i Primark ac Newlook . Pnawn Dydd Sul es i i'r canol Bwcle. Chawaraeais i efo Alesha ac Kaitlin. Ces i frechdanau Subway. Gwelais i fi ci ffrindiau.
Ar nos Dydd Sul es i ir Running Hare efo Mam, Bethan ac Grandad .Bwytais i byrgur ac fries sgoldion. Gwelias i Pron fy Grandad Saj. Grace.

Callum R wrote:

P'nawn dydd Sul prynais i Mcdonald nygets cwy iar ac hanner pitas ac yfais i Fanta oren mawr. Arol p'nawn ddyd Sul, chwaraeais i Fortnie es i 60 mineds. Wedyn ar p'nawn Ddyd Sul es i prynais i popcorn mawr fy hoff popcorn mawr ac mawr Fanta oren. Blasus!

Ruby M wrote:

Ar Dydd Sul es i sinema efo Sam, Connor, Aunty Lisa a Uncle Yoyo. Aethon ni gwelias 'Co Co' . Bwytais i popcorn mawr a siocled bar. Yfais i still dwr oer. Ces i llawer o hywl. Wedyn es i i'r 'Frankie and Bennys' efo Sam, Connor, Aunty Lisa a Uncle YoYo. Bywtais i pitsa caws, cigmoch a cigmochyn. Connor, colli sarnu dwr preb ar pron fy!! Mi penwan!! Roedd yn gret!

Max S wrote:

Penwythnos Dydd sul chwaraeis i Titan fall 2 efo Masion ac i Scorch yn ty ffrind. Wedyn, es i i'r ty fi bewn Bwcle. Nesa, Gwelais i Sinema yn Yr Wyddgrug 'Ghost in the shell'. Wedyn Es i i'r McDonalds a ces i byrgyr mawr flasus ac hufen ia. Bwytais i byrger. Dydd Sadwrn ac ces i siocled poeth ac Gwelais i Workers ar teledu. Roedd yn ddoniol! Max

Jacob M wrote:

Dydd Sadwrn Amser cinion bwytais i brecdani ham a yfais i sudd afal. Blasus iawn! Ar 'ol dydd sul es ir Mynydd Isa wers biano wedyn es i i'r siopa yn Caer efo mam. Bwytais i happy meal- byrgyr a llawer o sos coch a yfais i fanta oran ond roedd mam nuggets cyw iâr a llaeth mefus

P'nawn dydd sul es i cerdded yn a coed efo ci ac mam. Wedyn bwytais i pitsa ac yfais cola wedyn fi chwarareais ps4. Roedd yn llawer o hwyl!

Alesha J wrote:

Ar bore Dydd Sadwrn es i i'r ty Nain efo chwaer Josie a tad. Wedyn es i Lilly's ty efo Zoe cysgu drosodd.

Arol Dydd Sul es i Flipout efo Lilly a Zoe, roedd yn ddonio dros ben. Wedyn Bwylais i pitsa a gacen fach ond Lily a Zoe bwyton hi byrgyr mawr. Fi mae ty efo mam ac chwaer Josie cathod, Kitty a Richard. Bwytais i cig moch...mmm... blasis. Es i i'r ystafell wely ac chwaraeais i Roblox a tri hours. Alesha.

Mckawley M wrote:

P'nawn dydd Sadwn esi ir barti ac mam a tad a at fi cyfnithers ty yn yr Wyddgrug. Gwelas i cyfnithers modryb ac ffrindiau. Bwytais i barti food. Blasus iawn!

Victor H wrote:

Pnawn dydd Sadwrn Es i ir cerdded. Roedd yn oer. Wedyn es i ir ty fi yn Bwcle

Rebecca J wrote:

Ar dydd Sul es i i'r parc yn Bwcle. Chwaraeis i pel droed efo fy mam ac ffrindiau ac Breanna ac Dylan. Gwelais i Niall hefyd. Bwytais i byrgyr ac sglodion ac yfais i cola a Breanna yfodd cola hefyd. Prynais i fferins ac Breanna prynodd creision. Nesa es i pryd adref.

Billy J wrote:

P'nawn dydd sul chwaraeais i PS4 ac cartref ar ' Overwatch' a kingscow map, a soilder 76 pump kill streak marw trwy brif reaper yna galwodd mam am de. Wedyn chwaraeais 'Fortnite a llwyn gwersyll fysgbubw.' Bore dydd Llun Es i ysgol Westwood efo Niall. Roedd yn dydd hapus!

Be internet safe

What's Being Said?

"I never thought that Westwood was so large inside! From the road, it seems so small. What a wonderful use of space. The school has changed so much over the years!" - recent visitor to school