Croeso i Ysgol Westwood!

Croeso i Ysgol Westwood!

Dau ddiwrnod anhygoel wedi'i dreulio gydag Andy, artist lleol talentog a'n plant gwych o Criw Cymraeg a'n hartistiaid talentog o gyfnod allweddol 2. Maent yn cael cymaint o hwyl yn gweithio ar y prosiect hwn a chredwn ei fod yn ychwanegu'r waw at Westwood. Roedd hyd yn oed ein plant meithrin yn rhoi bawd mawr iddo hefyd. Diolch Miss Zoe Jones am drefnu'r cyfle gwych hwn- dylech i gyd fod yn falch!

 

Welcome to Westwood!

An amazing two days spent with Andy, a talented local artist and our fabulous children from Criw Cymraeg and our talented artists from key stage 2. They children has so much fun working on this project and we believe it adds the wow to Westwood. Even our nursery children gave it a big thumbs up too. Thank you Miss Zoe Jones for organising this superb opportunity- you should all be proud!

WESTWOOD PRIMARY SCHOOL
Tabernacle Street,
Buckley,
Flintshire CH7 2JT
Mrs J Williams, Headteacher